ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Παραμετροποιήσιμος στις ανάγκες σας

  • Ανά Ιατρική Ειδικότητα
  • Ανά Επαγγελματία Υγείας
Δοκιμάστε το DEMO

Ιστορικό

A Δείτε το Ιστορικό των ασθενών σας στη μορφή χρονοδιαγράμματος.

Ερωτηματολόγια

Δημιουργείστε δικά σας ερωτηματολόγια προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ειδικότητάς σας.

Ιατρικά έγγραφα

Επιλέξτε πρότυπο για την συγγραφή Παραπεμπτικών, Βεβαιώσεων, Ενημερωτικών Σημειωμάτων κ εκτυπώστε.

NetMed360 EHR

Το NetMed360 EΗR είναι το λογισμικό που σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τον ηλεκτρονικό φάκελο των ασθενών σας. Ο φάκελος του ασθενή διακρίνεται στον Ιατρικό Φάκελο, στο Διαχειριστικό και στα Κοινά Στοιχεία. Ο Ιατρικός φάκελος προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στην ειδικότητα του κάθε επαγγελματία μέσω των δυναμικών ερωτηματολογίων αλλά και στη δυνατότητα του NetMed360 να προσπαρμόζεται ανάλογα με την ειδικότητα του «οργανισμού» Αλλεργίες, Παθήσεις, Φαρμακευτική Αγωγή, Εγχειρήσεις, Ιατρικά Συμβάντα, Οικογενειακό Ιστορικό, Κοινωνικό Ιστορικό κ.α. είναι μερικά μόνο στοιχεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Καθορίστε την ροή εργασίας που ΕΣΕΙΣ επιθυμείτε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ροή εργασίας έχουν προκαθορισμένους ρόλους και δικαιώματα με σκοπό την αποφυγή λαθών!

  1. Γραμματεία Εύκολη διαχείριση των ραντεβού/επισκέψεων μέσω ενός απλοποιημένου πίνακα εργασιών (Daily Schedule DashBoard).
  2. Επαγγελματίας Υγείας: Προβολή του Ιατρικού Ιστορικού σε 1 μόνο οθόνη σε μορφή χρονοδιαγράμματος. Δυνατότητα μετατροπής της προκαθορισμένης ροής εργασίας ανάλογα με την περίπτωση. Γρήγορη Εκτύπωση εγγράφων όπως Παραπεμπτικά, Βεβαιώσεις, Ιατρικές Εκθέσεις, Ενημερωτικό Σημείωμα.
  3. Γραμματεία: Πληρωμή, Έκδοση Τιμολογιών/Αποδείξεων, Παρακολούθηση Ωφειλών, Παρακολουθηση Ωφειλών Ασφαλιστικών Φορέων, Συνεργατών,Υπενθυμίσεις κ.α.

Η κάθε επίσκεψη μπορεί να περιλαμβάνει ενότητες όπως: Παρούσα Νόσος, Ιστορικό, Κλινική Εξέταση, Διάγνωση, Συνταγογράφηση, Οδηγίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Προσαρμόστε το ιστορικό του ασνθενή σας με βάση τις δικές σας ερωτήσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διατηρήστε βασικά στοιχεία του ασθενή σας όπως αλλεργίες, παλιές παθήσεις, φαρμακευτική αγωγή, εγχειρίσεις και ιατρικά συμβάντα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Εύκολη αποθήκευση εργαστηριακών (μικροβιολογικών και ακτινολογικών) εξετάσεων.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δημιουργήστε και εκτυπώστε γρήγορα παραπεμπτικά, βεβαιώσεις, ενημερωτικά σημιεώματα κα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Προβολή του ιστορικού του ασθενούς σε μορφή χρονοδιαγράμματος.

ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ειδικά χαρακτηριστικά ανα ειδικότητα όπως περιοδοντοδιαγράμματα, προγραμματισμός χειρουργείων, εμβόλια κα.

ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Γρήγορη καταχώρηση μετρήσεων όπως βάρος, ύψος, περίμετρος κεφαλής κα. προσαρμοσμένα στην ειδικότητα του κάθε γιατρού.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Προσαρμοσμένη κλινική εξέταση με βάση την ειδικότητα του κάθε επαγγλεματία.

NetMed 360 Plans & Pricing

Το NetMed360 EHR προσφέρεται σε συνδυασμό με το NetMed360 PM (Διαχείριση Γραφείου/Ιατρείου)

Professional

Διαχείριση Ιατρείου - Γραφείου 

   και

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

?? ανά Μήνα

Προβολή Περισσοτέρων
Ενδιαφέρομαι

Συχνές Ερωτήσεις

Το NetMed360 EHR απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οδοντιάτρους, επαγγελματίες υγείας όπως ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, διατροφολόγοι, personal trainers κ.α επαγγελματίες οι οποίοι έχουν την ανάγκη να καταγράφουν οργανωμένα το Ιστορικό Υγείας των πελατών - ασθενών τους. Για διαγνωστικά κέντρα υπάρχει ειδική έκδοση ενσωματωμένη στο RIS.

Το NetMed360 EHR σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ερώτηση εσείς επιθυμείτε στο Ιστορικό του πελάτη - ασθενή σας.

Κατά την αρχική σας εγγραφή στο NetMed360 ένας σύμβουλός μας, αναλαμβάνει να σαςεξυπηρετεί κάθε φορά που χρειάζεστε οτιδήποτε. Σε συνεργασία μαζί του μπορείτε να κάνετε όποιες τροποποιήσεις εσείς χρειάζεστε.Σε περιπτώσεις που προτείνεται κάτι το οποίο βελτιώνει το προϊόν μας, τότε αυτό θα υλοποιηθεί και θα σας δοθεί σε μία επόμενη έκδοση. Σε περιπτώσεις όπου ζητείται κάτι αποκλειστικά για δική σας και μόνο χρήση τότε σε συνεργασία με τον προσωπικό σας σύμβουλο μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη λύση.

  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας παραμετροποιήσιμος στις ανάγκες σας
  • Άμεση και προσωπική συνεργασία με τον σύμβουλό σας
Το NetMed360 EHR είναι μια cloud υπηρεσία και παρέχει υψηλό επίπεδο ασφαλείας. H InfoCape Ltd η εταιρεία που δημιούργησε το NetMed360 EHR έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών σας όπως κρυπτογράφηση των δεδομένων, ασφαλή πρόσβαση μέσω SSL, πρόσβαση διπλού επιπέδου, κ.α. Το datacenter που βρίσκονται τα δεδομένα σας διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας.

Μπορείτε να εξάγετε τα δεδομένα σας σε μορφή excel προκειμένου να τα αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον προσωπικό σας σύμβουλο. Αν για κάποιον λόγο δεν μπορεί να σας εξυπηρετήσει λόγω του ότι θα βρίσκεται σε άδεια τότε θα σας παραπέμψει στο άτομο που θα τον αναπληρώνει ή στο support τμήμα του NetMed360